Vitajte na našej stránke, máme viac ako 8 ročné skúsenosti s programovaním web stránok

M

GDPR cookies pre rok 2022

Nové nariadenie, ktoré vstupuje do platnosti od 1.2.2022.

GDPR cookies pre rok 2022

Nové nariadenie, ktoré vstupuje do platnosti od 1.2.2022.

Možno ste postrehli, že nám vláda stihla schváliť novelu zákona o elektronických komunikáciách. V tej nájdete upravené aj povinnosti, ktoré sa k vám viažu pri práci s cookies. Nové nastavenia GDPR cookies, ktoré sú pre Vás nevyhnutné Vám vysvetlím nižšie.

A pretože viem, že nie je sušienka ako sušienka: pod pojmom cookies si prosím predstavte akékoľvek technické riešenie (fingerprints, beacon, cookies…), pomocou ktorého vyhodnocujete chovanie návštevníkov vášho webu.

Čo prináša nová novela GDPR cookies?

Pokiaľ na webe pracujete s cookies, bude od Nového roku potrebný súhlas návštevníka webu nielen s cookies na účely profilovania a remarketingu, ale aj s tými, ktoré sme dodnes radili pod analytiku – teda tzv. oprávnený záujem.

Poďme na to mrknúť prakticky:

 • Funkčné cookies – beží automaticky. Sú to tie, ktoré potrebujete na zobrazenie a správnu funkciu webu (služby). O tých návštevníkovi webu len informujte.
 • Analytické a preferenčné cookies – novo so súhlasom.
 • Cookies pre profilovanie a remarketing – po staru so súhlasom.

Ako súhlas získať?

Pomocou cookie lišty. Majte ale na pamäti tieto pravidlá:

 1. Súhlas nesmie byť podmienkou pre návštevu webu! Lišta teda nesmie neprimerane prekážať a už vôbec nesmie byť podmienkou pre vstup.
 2. Súhlas nesmiete vymáhať agresívne – žiadne časté vyskakovanie!
 3. Ak ponúkate možnosť „prijať všetky“, musíte ponúknuť aj „ odmietnuť všetky “
 4. Nezabúdajte na možnosť „ zhodiť “ lištu krížikom alebo akýmkoľvek iným jednoduchým postupom – aj bez udelenia súhlasu.
 5. Pokiaľ dávate návštevníkovi webu na výber z jednotlivých typov cookies, potom jednotlivé skupiny (a checkboxy) nesmú byť predzaškrtnuté . Musí ísť o čistý opt-in.
 6. Tlačidlo súhlasu by ste nemali mať v  krikľavých (zdôrazňovaných) farbách
 7. Bez odsúhlasenia cookies nesmiete začať ukladať alebo s nimi akokoľvek pracovať , a to ani s tými analytickými.

Nezabudnite, že o všetkých cookies je potrebné mať spracovaný dokument (informácie o spracovaní cookies), ktorý uvádza

 • kto ste
 • aké cookies, prečo a na ako dlho spracovávate
 • aké nástroje používate
 • aké majú návštevníci webu práva
 • ako prípadne udelený súhlas odvolať

Je mi jasné, že úpravy nevzbudia prílišnú vlnu nadšenia.

Čo pre vás nová zmena znamená?

Od 01. 02. 2022 bude musieť byť súhlas so spracovaním osobných údajov na každej webovej stránke vo forme GDPR cookies lišty.

Bude preto potrebné urobiť pár zmien a zosúladiť vaše webové stránky s požiadavkami zákona
č. 452/2021 Z.z. o elektronických komunikáciách, ako aj s požiadavkami nariadenia GDPR.

Pre analytické a marketingové cookies bude potrebný súhlas návštevníkov vašej webstránky. Bez vyjadrenia súhlasu sa budú môcť spracúvať len nevyhnutné, čiže technické cookies.

Jepreto nevyhnunté implementovať do web stránky modul ktorý to podporuje a celý ho kompletne nastaviť a nakonfigurovať tak aby po zaškrtnutí alebo zakliknutí nesúhlasu s prijímaním cookies. Ste v skutočnosti žiadne cookies neprijímali.

Úrad na ochranu osobných údajov je v momentálnej dobe veľmi dobre vybavený aby to či ste si túto povinnosť splnili aj zistili. Vzniklo niekoľko voľne dostupných softvérov, ktoré Vám ukážu či Váš web naďalej cookies prijíma aj po nesúhlase návštevníka.

Podľa dostupných informácií UOOÚ (úrad na ochranu osobných údajov) môže v prípade dokázania udeliť pokutu vo výške od 300 eur alebo 10% z obratu (čo je vyššie), nevýhoda hlavne pre eshopy, nebavíme sa o zisku ale o obrate, ak ste dosiahli obrat napríkald 30 000 eur (10% = 3000 eur) čo je dosť rozsiahla pokuta.

Na tejto URL adrese môžete zistiť či Vaša web stránka prijíma cookies aj pred odsúhlasením: https://www.cookieserve.com/

Cena: 49,90 eur

Cena pre našich klientov: 49,90 eur = 19,90 eur

(Našim klientom sa rozumie klient, ktorý využíva napríklad správu a údržbu web stránky v režime základ)